Bestyrelse

thumb image

Bestyrelsen pr. 1.1. 2017

Formand Lars Krarup, borgmester i Herning Kommune
Næstformand Torben Frølich, direktør for Kultur, Fritid og Unge i Gentofte
H. C. Østerby, borgmester i Holstebro Kommune
Dorte Vibjerg, adm. direktør i Sparta
Jan Olsen, adm. direktør i Visit Danmark
Elisabeth Milton, Strategic Advisor

Hosting Winners