Støtte og tildelinger

thumb image

Støtte og tildelinger

Sport Event Denmark tildeler løbende økonomisk støtte i form af hvervetilskud, gennemførelsestilskud og underskudsgaranti.

Tildelingerne sker på bestyrelsens møder, og nedenstående oversigt er tildelinger for et givent år. Bemærk, at et event godt kan have fået flere tildelinger over flere år.

Økonomisk tilskud

Hosting Winners