Vi rådgiver i forbindelse med bud og afvikling af store, internationale sportsevents og idrætskonferencer

Siden 2008 har vi støttet over 400 afviklede internationale sportsevents i mere end 60 byer i Danmark. Flere events er desuden sikret til afvikling i de kommende år. Vi lander 80% af vores bud på events og konferencer.

Afviklede events i mere end 60 byer

Hele Danmark er med til at gøre Danmark til en sportseventnation

Vores vision

Danmarks position som en af de førende sportseventnationer i
verden skal fastholdes og udbygges med nye fyrtårnsevents

Vores ambition er, at events i hele Danmark skal samle og begejstre danskerne, skabe international omsætning og opmærksomhed og afvikles med fokus på ansvarlig eventafvikling, herunder social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Vores mission

Sport Event Denmark er det nationale omdrejningspunkt for visionen

Gennem målrettet og tæt samarbejde med specialforbund/arrangører og værtsbyer – og med inddragelse af frivillige, foreninger og øvrige organisationer – skabes en eventportefølje med store samfundsmæssige effekter.

 

 

Vores værdigrundlag

Sport Event Denmark er professionel, målrettet og effektiv, lille organisation med store ambitioner

Vores værdigrundlag er baseret på, at vi vil være:

Relevant: Vi stræber efter at være en relevant samarbejdspartner for vores interessenter, herunder især specialforbund/ eventarrangører og værtsbyer.

Troværdig: Vi arbejder på at være en troværdig samarbejdspartner for både internationale rettighedshavere og nationale interessenter.

Værdiskabende: Vi fokuserer på at skabe værdi til både idrættens aktører, turismeerhvervet og samfundet som helhed.

Årsberetninger, vedtægter og kommissorium

Vores bestyrelse pr. 1. marts 2023

  • Peter Sørensen (bestyrelsesformand), borgmester, Horsens Kommune
  • Elisabeth Milton
  • Kit Lykketoft, director of convention, Wonderful Copenhagen
  • Allan L. Agerholm
  • Camilla Andersen*, direktør, Travel Sense
  • Erik Kristensen**, fritids- og landdistriktschef, Aalborg Kommune

*Udpeget af Danmarks Idrætsforbund
**Udpeget af Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidræt