Disclamer og privacy

thumb image

Privatlivspolitik, Sport Event Denmark;
hjemmeside, nyhedsudsendelser mv.

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Sport Event Denmark behandler dine personoplysninger.

 1. Dataansvarlig
  Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Sport Event Denmark, CVR-nummer: 311 007 47
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
info@sporteventdenmark.com
Telefonnummer: 43 26 21 00

Vores databeskyttelsesrådgiver, Hanne Sejer, kan kontaktes på: hs@sporteventdenmark.com 

 1. Beskrivelse af behandlingen

  A) Formål/Levering af ydelser:

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruges til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside samt de ydelser, vi tilbyder.

Statistik: Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmeside.

Levering af nyhedsbreve: Personoplysninger anvendes til at fremsende de nyheder, du har tilmeldt dig. 

B) Kategorier af personoplysninger/Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:


Almindelige personoplysninger:

Navn, E-mail, IP-adresse, Brug af nyhedsbreve 

C) Kilder/Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

Direkte fra dig. 

D) Behandlingsgrundlag/Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

Dit udtrykkelige samtykke hertil, jf. Persondataforordningens artikel 6, stk.1, (a). 

E) Modtagere/ Vi kan dele dine personoplysninger med:
Leverandører vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed f.eks.: Leverandører af tjenester og teknisk support.

 F) Opbevaring/Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.  Indtil et afgivet samtykke til at modtage nyheder er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f.eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.

Såfremt nyhedstjenesten ophører, sletter vi dine personoplysninger inden for 1 måned. 

3. Konsekvenser ved behandlingen
Vi behandler kun personoplysninger om dig til brug for målretning af Sport Event Denmarks nyheder og optimering af vores hjemmeside. Vi analyserer på baggrund af dine interesser og adfærd, for at gøre vores nyheder og øvrig kommunikation så relevant for dig som muligt. 

4. Overførsler til lande UDEN FOR EU/EØS
Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

 1. Pligtmæssig information

Følgende oplysninger er obligatoriske: Navn og e-mailadresse – såfremt du ønsker at modtage nyheder fra Sport Event Denmark.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til databeskyttelsestilsynsmyndigheden, Datatilsynet.

Du har altid mulighed for at afmelde et nyhedsbrev eller anden kommunikation modtaget via e-mail/sms samt gøre brug af dine rettigheder ved at skrive til info@sporteventdenmark.com.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via Sport Event Denmarks hjemmeside og via e-mail, hvis det er muligt. Den til enhver tid gældende version af vores privatlivspolitik findes på www.sporteventdenmark.com.

Opdateret: 11. juni 2018

emsvoem-sh-png

Hosting Winners