Ny bestyrelse i Sport Event Denmark pr. 1 jan 2015

Kulturminister Marianne Jelved har med virkning fra den 1. januar 2015 udpeget nye bestyrelser for Anti Doping Danmark, Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond, Idrættens Analyseinstitut, Lokale og Anlægsfonden samt Sport Event Denmark.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Med de nye bestyrelser går Idrætsdanmark en spændende tid i møde. Jeg er glad for at så mange kompetente og markante personer har takket ja til at indgå i de respektive bestyrelser. I en tid, hvor flere af organisationerne undergår spændende forandringer som følge af den politiske stemmeaftale om idræt, er behovet for dygtige folk i bestyrelserne ikke blevet mindre. Sidst men ikke mindst skal lyde en stor tak for en god indsats til de personer, som udtræder af bestyrelserne.”

I forbindelse med ikrafttrædelsen af lovforslag L23, som implementerer den politiske stemmeaftale om idræt, udpeges nye bestyrelser for Anti Doping Danmark, Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond, Idrættens Analyseinstitut, Lokale og Anlægsfonden samt Sport Event Denmark pr. 1. januar 2015

Loven ændrer bl.a. på antallet af bestyrelsesmedlemmer, opstiller kompetencekrav til bestyrelsesmedlemmerne og ændrer på idrætsorganisationernes indstillingsret til bestyrelserne.

Bestyrelsen i Sport Event Denmark vil fremadrettet således være sammensat som følger:

Lars Krarup (formand – genudpeget for 4 år)

H.C. Østerby (udpeget for 4 år)

Lars Sandahl Sørensen (genudpeget for 2 år)

Karoline Prien Kjeldsen (udpeget for 2 år)

Dorte Vibjerg (udpeget for 4 år på indstilling fra DIF)

Torben Frølich (udpeget for 2 år på indstilling fra DIF, DGI og DFIF)