Made in Denmark Golf med stor effekt

Himmerland Hill blev i august i år indbegrebet af den succes, som den internationale European Golf-turnering, Made in Denmark, skabte for både tilskuere, spillere, sponsorer og partnere. Netop offentliggjort evaluering af tilskueroplevelsen og de turismeøkonomiske effekter bekræfter den store succes.

European Tour, spillere, tilskuere, frivillige, medier, sponsorer, partnere og ikke mindst arrangørerne bag turneringen var mere end tilfredse med den første Made in Denmark-turnering, som blev afviklet i Himmerland fra den 14.-17. august.  Her tre måneder senere kan de stadig være tilfredse, slår en evaluering af tilskueroplevelse og turismeøkonomiske effekter fast. Evalueringen er udarbejdet af University College Nordjylland (UCN Sport Management) og Visit Denmark.

Samlet set kan det, på baggrund af undersøgelsen, konkluderes, at Made in Denmark 2014 har været en golfturnering og en international event, hvor tilskuerne har fået en rigtig god oplevelse. De vigtigste parametre for, hvad der giver en god oplevelse, var tydeligt opfyldt af eventarrangørerne, og der blev skabt en kvalitet og værdi i disse eventelementer. Hele 99 % af respondentgruppen havde en meget god eller god oplevelse under Made in Denmark.

FAKTA:

Made in Denmark 2014 tiltrak 82.800 tilskuere og yderligere 400 deltagere, trænere, journalister, officials, udstillere, frivillige o. lign. Made in Denmark skabte på den baggrund et turismeforbrug på godt 61 mio. kr., hvoraf knap 9 mio. kr. kan tilskrives udenlandske gæster. Turismeforbruget afstedkom afledte samfundsøkonomiske effekter på godt 51 job, 20 mio. kr. i værditilvækst (~BNP) og 16,5 mio. kr. i afledt offentligt skatteprovenu i lokalområdet, hvoraf godt 2 mio. kr. kan tilskrives kommunale indkomstskatter. De tilsvarende nationale tal skabt alene af det udenlandske turismeforbrug er hhv. 12 job, en bruttoværditilvækst på 4,5 mio. kr. og et offentligt skatteprovenu på 3.6 mio. kr.

De primære oplevelseselementer, der blev målt på, inkluderede tilskuernes tilfredshed med stemningen under turneringen, golfanlæggets faciliteter og information om livescores og resultater under turneringens fire golfrunder.

Stemningen blev af 100 % af de adspurgte betegnet som enten ”meget god” (90 %) eller ”god” (10 %). Faciliteterne og området omkring eventen vurderede 76 % til at være ”meget gode”, og 20 % udtrykte, at de var ”gode”.

Evaluering af tilskueroplevelse og turismeøkonomiske effekter udarbejdet af Henrik Toft, University College Nordjylland og Mads Zahle Østergaard, Visit Denmark

Citater:

Flemming Astrup, promotor Made in Denmark

”Vores idé med Made in Denmark-golfturneringen var at skabe et koncept med en marketingsprofil, der fokuserede på de rød/hvide farver og dansk folkefest i Nordjylland og Danmark som helhed. Dette er lykkedes fuldt ud i samarbejde med bl.a. Sport Event Denmark, Vækstforum Nordjylland, Region Nordjylland og vores sponsorer. Evalueringen bekræfter os i, at vi har en event, som både kan brande Danmark og golfsporten samt skabe øget turismeomsætning”.

Lars Lundov, direktør, Sport Event Denmark

”Med golf på det olympiske program fra 2016 er der endnu større potentiale for fokus på golf i Danmark og for Danmark som golfdestination.  Denne evaluering viser, at arrangørkredsen i år 1 med Made in Denmark lykkedes med at skabe en rigtig god oplevelse for tilskuere, spillere, sponsorer og partnere, og det kan vi alle være stolte af.

Henrik Toft, Assistant Professor, University College Nordjylland

”Vores evaluering viser klart, at golfturneringen, Made in Denmark, var en succes både som oplevelse for tilskuere og spillere og økonomisk med bl.a. et turismeforbrug på godt 61 mio kr. hvoraf knap 9 mio kr. kan tilskrives udenlandske gæster”.

Knud Kristensen, medlem af Vækstforum og borgmester i Vesthimmerlands Kommune

”Vi har med Made in Denmark-golfturneringen fået en international sportsevent til Himmerland, som både er blevet taget godt imod af vores borgere, tilrejsende, spillere samt sponsorer og partnere. Samtidig glæder vi os over, at turismeforbruget bl.a. skabte afledte samfundsøkonomiske effekter på godt 51 job og 16,5 mio. kr. i afledt offentligt skatteprovenu i lokalområdet, hvoraf godt 2 mio. kr. kan tilskrives kommunale indkomstskatter.”

Ulla Astman, regionsrådsformand, Region Nordjylland

”Debutåret for Made in Denmark golfturneringen tiltrak knap 83.000 tilskuere og yderligere 400 deltagere, trænere, journalister, frivillige og andre, der alle var med til at skabe den folkefest, vi havde lagt op til. Derfor er det glædeligt, at den netop offentliggjorte evaluering viser, at eventen var en succesoplevelse for alle, der var involveret og at skabte betydelig omsætning og beskæftigelse i regionen.”

Made in Denmark: Afviklet på Himmerland Golf og Spa Resort fra den 14.-17. august 2014

Offentlige partnere

  • Vækstforum Region Nordjylland: 7,5 mio. kr.
  • Aalborg kommune:  2 mio. kr.
  • Sport Event Denmark:  4 mio. kr.