Anbefaling: Flere kultur-, viden- og sportsbegivenheder til Danmark

Regeringens vækstteam har her til morgen afleveret deres anbefalinger til Erhvervs- og Vækstministeriet. Én af de otte anbefalinger lyder på flere kultur-, viden- og sportsbegivenheder til Danmark. Sport Event Denmark har været repræsenteret i vækstteamet.

Dansk turisme og oplevelsesøkonomi udgør en styrkeposition, som Danmark kan være stolt af. Erhvervet skaber årligt en omsætning på omkring 82 mia. kr. og beskæftiger næsten 120.000 fuldtidsansatte fordelt i hele Danmark. Der er et stort internationalt vækstpotentiale for dansk turisme, som Danmark har mulighed for at realisere. Styrkepositionen opretholdes af stærke relationer og tæt samarbejde mellem et stort antal offentlige og private aktører. Regeringen har bedt Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi om at komme med anbefalinger til, hvordan der kan skabes vækst og jobs i dansk turisme og oplevelsesøkonomi.

Vækstteamet har således i dag afleveret sine anbefalinger til regeringen. Vækstteamet kommer med en lang række anbefalinger indenfor otte primære indsatsområder:

• En stærk organisering og en samlet national strategi

• Revitalisering af dansk kystturisme

• Fælles strategisk markedsføring og branding

• Styrket international tilgængelighed

• Flere kultur-, viden- og sportsbegivenheder til Danmark

– Indsatsen for at tiltrække og vinde internationale sportsbegivenheder og videnkongresser til Danmark skal styrkes og være langsigtet

– Der skal udarbejdes en national eventstrategi
• Service og produktivitet skal være i top

• Digitalisering og ny markedskommunikation

• Rammebetingelse for lige konkurrencevilkår
Det er vækstteamets opfattelse, at dansk turisme og oplevelsesøkonomi har et stort uforløst vækstpotentiale, som kan udløses med en fokuseret og ambitiøs satsning på kilderne til vækst og ved at adressere de barrierer og udfordringer, som præger dansk turisme.