Danskere og udlændinge var vilde med Giro-starten i Herning og Horsens

Oplevelserne og den internationale markedsføring af Danmark i forbindelse med Giro-starten, som blev afviklet i maj sidste år, var en stor succes. Det viser en netop offentliggjort analyse af eventen.

God stemning, folkefest og stolthed knytter sig til arrangementet. Ud over begejstringen skabte eventen også en god turismeomsætning på ca. 108 mio. kr., heraf omkring 40 mio. kr. fra internationale turister.

Involvering og international branding
– Med Giro-starten fik vi endnu engang vist hele verden, at Danmark kan arrangere sportsevents, som involverer danskerne og udenlandske tilskuere, fortæller Lars Lundov, direktør i Sport Event Denmark.

– Resultaterne fra den nye analyse viser ekstrem stor tilfredshed med arrangementet, ligesom markedsføringsresultaterne viser, at sportsevents er en god platform for international markedsføring af Danmark, siger projektchef Maria Haugaard Christensen, VisitDenmark.

Lokal stolthed
– At 9 ud af 10 lokale tilskuere udtrykker stolthed over værtskabet er en kæmpe tilfredsstillelse, som fortæller os, at sportsevents kan meget mere end skabe omsætning og branding, siger Lars Krarup, borgmester i Herning Kommune.

En sand folkefest
– Analysen bekræfter vores erfaringer med store events – de skaber lokal stolthed og inviterer til folkefest. Det sidste må man sige er lykkedes, eftersom ca. 80% af tilskuerne – såvel nationale som internationale – oplevede at være en del af folkefest. Det viser, at anstrengelserne med at pynte værtsbyerne i lyserødt og skabe de mange sideaktiviteter til selve cykelløbet bar frugt, konstaterer Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune.

Tilskueroplevelsen
– Op mod 500.000 tilskuere så Giro‐starten. Det var dobbelt så mange, som forventet.
– Samlet set var der 237.000 individuelle lokale, ikke‐lokale og internationale tilskuere til eventen.
– Alene i start‐ og målområderne var estimeret 209.000 tilskuere til stede. Heraf vurderes det, at 10 pct. var udenlandske tilskuere, 38 pct. var lokale tilskuere og 52 pct. var tilrejsende danskere.
– Giro‐starten indfriede tilskuernes forventninger. Mere end 9 ud af 10 tilskuere svarede, at arrangementet i høj eller meget høj grad indfriede deres forventninger.
– Tilskuerne oplevede en god stemning under Giro‐starten. 94 pct. oplevede en god eller meget god stemning blandt publikum.
– For mange tilskuere var eventen også en folkefest. Næsten 8 ud af 10 tilskuere oplevede at være del af en folkefest. Det gælder både de danske og de udenlandske tilskuere.
– Dansk og lokal stolthed over Giro‐starten. 8 ud af 10 danske tilskuere var i høj eller nogen grad stolte af, at eventen blev afholdt i Danmark. Kigger man på de lokale tilskuere gælder det for 9 ud af 10.

Presse
– I alt var der 700 mediefolk akkrediteret til hele Giro d’Italia. Omring 400 mediefolk var til stede i Danmark, heraf 160 udenlandske fotografer og journalister og 120 tv‐folk fra den italienske medievirksomhed RAI.
– Presseindsatsen resulterede i 242 artikler med fokus på Giro‐start og på Danmark som ferieland. Artiklerne gik ud til et samlet læsertal på 33,3 mio. mennesker og havde en annonceværdi svarende til 20,6 millioner danske kroner. Dertil kommer 6.677 øvrige omtaler registreret på online medier jf. Meltwater samt alle de omtaler, som ikke er registreret, fx trykte aviser.

Turismeomsætning og afledte effekter
– Besøgs‐ og overnatningstal
– Tilskuerne til Giro‐starten genererede omkring 43 tusinde overnatninger. Heraf blev cirka 25.000 overnatninger foretaget af tilrejsende danskere og omkring 18.000 af internationale tilskuere.
– Samlet set skabte Giro‐starten 87.000 endagsbesøg fra danske og udenlandske tilskuere.
– Samfundsøkonomiske effekter i værtskommunerne
– Giro‐starten i Danmark skabte en estimeret turismeomsætning på cirka 108 millioner danske kroner i værtskommunerne. Heraf kom omkring 40 millioner fra internationale turister, hvilket svarer til 36,4 pct. af den samlede omsætning.
– Turismeomsætningen fra Giro‐starten skabte omkring 98 fuldtidsstillinger i værtskommunerne.
– Dertil kommer et samlet offentligt skatteprovenu på godt 46 millioner kr. – heraf knap 4 mio. kr. i kommunale indkomstskatter.
– Endelig skabte den tilskuergenerede omsætning en bruttoværditilvækst på omkring 48 millioner kr. i værtskommunerne.
– Samfundsøkonomiske effekter for Danmark ‐ effekten af den udenlandske turismeomsætning
– Giro‐starten i Danmark genererede en ekstra udenlandsk turismeomsætning i Danmark på 40 mio. kr.
– Den udenlandske turismeomsætning skabte knap 60 fuldtidsstillinger i Danmark. Dertil kommer et offentligt skatteprovenu på 18 mio. kr. og en bruttoværditilvækst på 28 mio. kr.

Markedsføringen
– Markedsføringskampagnen blev samlet set vist 65,8 mio. gange på tværs af forskellige medier. Dette skabte et kendskab til Danmark hos i alt 1,6 mio. personer, som enten så, hørte, læste eller deltog i kampagnen.
– VisitDenmark estimerer endvidere, at kampagnerne har skabt præference for en (cykel)ferie i Danmark hos 218.500 personer.